جدول قیمت ذرت روس

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
ذرت روس 26 تیر 13971,170 تومان

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده قیمت (تومان) بروزرسانی وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره

آیا شما هم این محصول را میفروشید؟

راهنمای وارد کردن قیمت محصولات شما

جدول قیمت ذرت

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
ذرت اکراین 26 تیر 1397990 تومان
ذرت امیر آباد 25 تیر 13971,100 تومان
ذرت برزیل دیربارشو 26 تیر 13971,180 تومان
ذرت برزیل زودبارشو 26 تیر 13971,195 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 26 تیر 13971,170 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 25 تیر 13971,155 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین 26 تیر 1397990 توماننمودار ذرت اکراین
ذرت امیر آباد 25 تیر 13971,100 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 26 تیر 13971,180 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 26 تیر 13971,195 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 26 تیر 13971,170 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 26 تیر 13972,235 توماننمودار سویا اتکا
سویا پلت آرژانتین 25 تیر 13972,520 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا طلای سفید 25 تیر 13972,360 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 26 تیر 13972,155 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 26 تیر 13972,155 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 26 تیر 13972,155 توماننمودار سویا ناب دانه
سویا یگانه خزر 26 تیر 13972,155 توماننمودار سویا یگانه خزر
فول فت کرمانشاه 26 تیر 13972,670 توماننمودار فول فت کرمانشاه

آخرین خبرها

tools