جدول قیمت سویا طلای سفید

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا طلای سفید 22 اردیبهشت 13972,530 تومان

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده قیمت (تومان) بروزرسانی وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره

آیا شما هم این محصول را میفروشید؟

راهنمای وارد کردن قیمت محصولات شما

جدول قیمت سویا

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا پلت آرژانتین 31 اردیبهشت 13972,625 تومان
سویا خاوردشت 20 اردیبهشت 13972,520 تومان
سویا کلهر کرمانشاه 2,315 31 اردیبهشت 13972,315 تومان
سویا کلهرامام 2,315 31 اردیبهشت 13972,315 تومان
سویا ناب دانه 2,315 31 اردیبهشت 13972,315 تومان
سویا یگانه خزر 2,465 31 اردیبهشت 13972,465 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 30 اردیبهشت 13971,010 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 30 اردیبهشت 13971,000 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین 1,050 31 اردیبهشت 13971,040 توماننمودار ذرت اکراین
ذرت امیر آباد 1,120 31 اردیبهشت 13971,110 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 1,170 31 اردیبهشت 13971,160 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 31 اردیبهشت 13971,175 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 31 اردیبهشت 13971,110 توماننمودار ذرت روس
سبوس گندم کرج 26 اردیبهشت 1397805 توماننمودار سبوس گندم کرج
سویا پلت آرژانتین 31 اردیبهشت 13972,625 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا خاوردشت 20 اردیبهشت 13972,520 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 22 اردیبهشت 13972,530 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 2,315 31 اردیبهشت 13972,315 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 2,315 31 اردیبهشت 13972,315 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 2,315 31 اردیبهشت 13972,315 توماننمودار سویا ناب دانه
سویا یگانه خزر 2,465 31 اردیبهشت 13972,465 توماننمودار سویا یگانه خزر
فول فت کرمانشاه 2,670 31 اردیبهشت 13972,670 توماننمودار فول فت کرمانشاه
گلوتن ذرت 26 اردیبهشت 13973,250 توماننمودار گلوتن ذرت

آخرین خبرها

tools