جدول قیمت سویا طلای سفید

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا طلای سفید 27 مرداد 13972,455 تومان

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده قیمت (تومان) بروزرسانی وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره

آیا شما هم این محصول را میفروشید؟

راهنمای وارد کردن قیمت محصولات شما

جدول قیمت سویا

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا پلت آرژانتین 27 مرداد 13972,460 تومان
سویا کلهر کرمانشاه 28 مرداد 13972,310 تومان
سویا کلهرامام 28 مرداد 13972,310 تومان
سویا ناب دانه 28 مرداد 13972,310 تومان
سویا یگانه خزر 28 مرداد 13972,310 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 27 مرداد 13971,270 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
ذرت اکراین 25 مرداد 13971,080 توماننمودار ذرت اکراین
ذرت امیر آباد 22 مرداد 13971,210 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 28 مرداد 13971,185 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت روس 27 مرداد 13971,200 توماننمودار ذرت روس
سویا پلت آرژانتین 27 مرداد 13972,460 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا طلای سفید 27 مرداد 13972,455 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 28 مرداد 13972,310 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 28 مرداد 13972,310 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 28 مرداد 13972,310 توماننمودار سویا ناب دانه
سویا یگانه خزر 28 مرداد 13972,310 توماننمودار سویا یگانه خزر
فول فت کرمانشاه 28 مرداد 13972,570 توماننمودار فول فت کرمانشاه
کلزا طلای سفید 24 مرداد 13971,670 توماننمودار کلزا طلای سفید
کلزا کرمانشاه 28 مرداد 13971,650 توماننمودار کلزا کرمانشاه

آخرین خبرها

tools