جدول قیمت سویا طلای سفید


Notice: Undefined offset: 0 in /home/sainamar/domains/sainamarket.com/public_html/class/class.product.php on line 864

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده قیمت (تومان) بروزرسانی وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره

آیا شما هم این محصول را میفروشید؟

راهنمای وارد کردن قیمت محصولات شما

جدول قیمت سویا

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا کلهر کرمانشاه 21 آبان 13972,375 تومان
سویا کلهرامام 21 آبان 13972,330 تومان
سویا گنبد 21 آبان 13972,465 تومان
سویا ناب دانه 21 آبان 13972,405 تومان
سویا یگانه خزر 14 آبان 13972,445 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 14 آبان 13971,260 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 7 آبان 13971,260 توماننمودار جو نوشهر
ذرت برزیل دیربارشو 21 آبان 13971,190 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 21 آبان 13971,210 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 7 آبان 13971,200 توماننمودار ذرت روس
سویا کلهر کرمانشاه 21 آبان 13972,375 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 21 آبان 13972,330 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا گنبد 21 آبان 13972,465 توماننمودار سویا گنبد
سویا ناب دانه 21 آبان 13972,405 توماننمودار سویا ناب دانه
سویا یگانه خزر 14 آبان 13972,445 توماننمودار سویا یگانه خزر
فول فت کرمانشاه 21 آبان 13972,590 توماننمودار فول فت کرمانشاه
کلزا کرمانشاه 21 آبان 13971,610 توماننمودار کلزا کرمانشاه
کلزا یگانه خزر 21 آبان 13971,610 توماننمودار کلزا یگانه خزر

آخرین خبرها

tools