نمودار

جدول قیمت ترئونین چین

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
ترئونین چین 10 اردیبهشت 13969,300 توماننمودار ترئونین چین

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
پرمنگنات چین 6 اردیبهشت 139615,100 توماننمودار پرمنگنات چین
ترئونین چین 10 اردیبهشت 13969,300 توماننمودار ترئونین چین
جوش شیرین چینی 10 اردیبهشت 13961,580 توماننمودار جوش شیرین چینی
کولین کلراید چینی 10 اردیبهشت 13963,800 توماننمودار کولین کلراید چینی
لیزین اندونزی 10 اردیبهشت 13965,800 توماننمودار لیزین اندونزی
متیونین دگوسا 10 اردیبهشت 139611,950 توماننمودار متیونین دگوسا

آخرین خبرها

tools