نمودار

جدول قیمت کولین کلراید چینی

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
کولین کلراید چینی 3,500 3 مرداد 13963,500 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

افزودنیها

نام محصول قیمت روز گذشته
ترئونین NB 9,300 3 مرداد 13969,300 توماننمودار ترئونین NB
جوش شیرین چینی 1,600 3 مرداد 13961,600 توماننمودار جوش شیرین چینی
کولین کلراید چینی 3,500 3 مرداد 13963,500 توماننمودار کولین کلراید چینی
لیزین اندونزی 6,300 3 مرداد 13966,400 توماننمودار لیزین اندونزی
متیونین دگوسا 3 مرداد 13961,240 توماننمودار متیونین دگوسا

آخرین خبرها

tools