جدول قیمت مرغ گوشتی گلستان

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
مرغ گوشتی گلستان 7 اردیبهشت 13964,100 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ گوشتی اراک 6 اردیبهشت 13964,400 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 6 اردیبهشت 13964,550 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 6 اردیبهشت 13964,850 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 7 اردیبهشت 13964,150 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 6 اردیبهشت 13964,550 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 6 اردیبهشت 13964,400 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 7 اردیبهشت 13964,450 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 7 اردیبهشت 13964,300 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 6 اردیبهشت 13964,800 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 7 اردیبهشت 13964,300 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 7 اردیبهشت 13964,300 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 7 اردیبهشت 13964,400 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 7 اردیبهشت 13964,250 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 7 اردیبهشت 13964,100 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 6 اردیبهشت 13964,400 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 7 اردیبهشت 13964,650 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 7 اردیبهشت 13964,300 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 6 اردیبهشت 13964,450 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 6 اردیبهشت 13964,300 توماننمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 7 اردیبهشت 13964,600 توماننمودار مرغ گوشتی یزد

آخرین خبرها

آنفلوانزای پرندگان در گلستان مشاهده نشده است
آخرین قیمت تخم مرغ در میادین میوه و تره بار
تخم‌مرغ کیلویی ۲۰۰۰ تومان ارزان شد
فعالیت بیش از۱۸هزار واحدمرغ گوشتی
گیلان بر سکوی سوم تولید مرغ کشور
قیمت مرغ بازهم پر کشید
tools