جدول قیمت مرغ گوشتی مازندران

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
مرغ گوشتی مازندران 5,500 30 فروردین 13975,500 تومان

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده قیمت (تومان) بروزرسانی وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره

آیا شما هم این محصول را میفروشید؟

راهنمای وارد کردن قیمت محصولات شما

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

مرغ زنده

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ گوشتی اراک 5,600 28 فروردین 13975,600 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 5,500 28 فروردین 13975,600 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 5,500 28 فروردین 13975,700 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 5,150 30 فروردین 13975,300 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 5,500 28 فروردین 13975,600 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 5,500 28 فروردین 13975,600 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 30 فروردین 13975,650 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 5,500 30 فروردین 13975,500 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 5,400 28 فروردین 13975,500 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 5,500 30 فروردین 13975,600 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 5,500 30 فروردین 13975,600 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 5,500 30 فروردین 13975,600 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 5,250 30 فروردین 13975,400 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 5,300 30 فروردین 13975,250 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 5,500 28 فروردین 13975,600 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 5,550 30 فروردین 13975,500 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 5,500 30 فروردین 13975,500 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 5,600 28 فروردین 13975,600 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 5,400 28 فروردین 13975,400 توماننمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 5,600 30 فروردین 13975,600 توماننمودار مرغ گوشتی یزد

آخرین خبرها

tools