نمودار

جدول قیمت لیزین اندونزی

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
لیزین اندونزی 2 اردیبهشت 13965,750 توماننمودار لیزین اندونزی

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
پرمنگنات چین 30 فروردین 139614,550 توماننمودار پرمنگنات چین
ترئونین چین 2 اردیبهشت 13968,100 توماننمودار ترئونین چین
جوش شیرین چینی 2 اردیبهشت 13961,600 توماننمودار جوش شیرین چینی
کولین کلراید چینی 2 اردیبهشت 13963,700 توماننمودار کولین کلراید چینی
لیزین اندونزی 2 اردیبهشت 13965,750 توماننمودار لیزین اندونزی
متیونین دگوسا 2 اردیبهشت 139612,100 توماننمودار متیونین دگوسا

آخرین خبرها

tools