نمودار

جدول قیمت جو امیرآباد زودبارشو

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
جو امیرآباد زودبارشو 835 2 اردیبهشت 1396840 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو

جدول قیمت جو

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
جو بندر امام زودبارشو28 فروردین 1396780 توماننمودار جو بندر امام زودبارشو
جو نوشهر2 اردیبهشت 1396820 توماننمودار جو نوشهر

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 835 2 اردیبهشت 1396840 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو بندر امام زودبارشو 790 28 فروردین 1396780 توماننمودار جو بندر امام زودبارشو
جو نوشهر 820 2 اردیبهشت 1396820 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین دیربارشو 640 2 اردیبهشت 1396640 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد 765 2 اردیبهشت 1396780 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 770 2 اردیبهشت 1396770 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 31 فروردین 1396770 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 750 2 اردیبهشت 1396755 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 30 فروردین 13961,410 توماننمودار سویا اتکا
سویا برزیل 31 فروردین 13961,475 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین 1,490 2 اردیبهشت 13961,490 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا طلای سفید 2 اردیبهشت 13961,530 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 1,435 2 اردیبهشت 13961,435 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 1,380 2 اردیبهشت 13961,380 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 1,475 2 اردیبهشت 13961,475 توماننمودار سویا ناب دانه

آخرین خبرها

tools