جدول قیمت مرغ گوشتی شیراز

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
مرغ گوشتی شیراز 30 خرداد 13975,200 تومان

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده قیمت (تومان) بروزرسانی وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره

آیا شما هم این محصول را میفروشید؟

راهنمای وارد کردن قیمت محصولات شما

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

مرغ زنده

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ گوشتی اراک 30 خرداد 13974,800 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 30 خرداد 13974,900 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 30 خرداد 13975,100 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 30 خرداد 13974,200 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 30 خرداد 13974,800 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 30 خرداد 13974,800 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 30 خرداد 13974,800 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 30 خرداد 13974,800 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 30 خرداد 13975,200 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 30 خرداد 13974,800 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 30 خرداد 13974,800 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 30 خرداد 13974,800 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 30 خرداد 13974,200 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 30 خرداد 13974,800 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 30 خرداد 13974,800 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 30 خرداد 13974,850 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 30 خرداد 13974,900 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 30 خرداد 13975,050 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 30 خرداد 13974,600 توماننمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 30 خرداد 13975,250 توماننمودار مرغ گوشتی یزد

آخرین خبرها

tools