جدول قیمت مرغ گوشتی شیراز

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
مرغ گوشتی شیراز 1 اسفند 139710,200 تومان

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده قیمت (تومان) بروزرسانی وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره

آیا شما هم این محصول را میفروشید؟

راهنمای وارد کردن قیمت محصولات شما

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

مرغ زنده

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ گوشتی اراک 1 اسفند 139710,200 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 1 اسفند 139710,000 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 1 اسفند 139710,100 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 2 اسفند 13979,800 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 1 اسفند 139710,000 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 18 بهمن 139710,200 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 2 اسفند 13979,900 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 2 اسفند 139710,200 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 1 اسفند 139710,200 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 2 اسفند 139710,200 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 2 اسفند 139710,100 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 2 اسفند 13979,800 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 2 اسفند 13979,900 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 2 اسفند 13979,600 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 24 بهمن 139710,500 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 2 اسفند 13979,900 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 2 اسفند 13979,700 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 1 اسفند 13979,200 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 1 اسفند 13979,900 توماننمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 2 اسفند 139710,100 توماننمودار مرغ گوشتی یزد

آخرین خبرها

tools