نمودار

جدول قیمت ذرت اکراین

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
ذرت اکراین 29 مهر 1396910 تومان

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده قیمت (تومان) بروزرسانی وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره

آیا شما هم این محصول را میفروشید؟

راهنمای وارد کردن قیمت محصولات شما

جدول قیمت ذرت

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
ذرت امیر آباد 30 مهر 1396915 تومان
ذرت برزیل دیربارشو 30 مهر 1396890 تومان
ذرت برزیل زودبارشو 30 مهر 1396920 تومان
ذرت روس 19 مهر 1396895 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 30 مهر 1396940 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 30 مهر 1396950 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین 29 مهر 1396910 توماننمودار ذرت اکراین
ذرت امیر آباد 30 مهر 1396915 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 30 مهر 1396890 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 30 مهر 1396920 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 19 مهر 1396895 توماننمودار ذرت روس
سویا پلت آرژانتین 30 مهر 13961,710 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا پلت برزیل 30 مهر 13961,660 توماننمودار سویا پلت برزیل
سویا طلای سفید 30 مهر 13961,690 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 30 مهر 13961,635 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 30 مهر 13961,615 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 30 مهر 13961,650 توماننمودار سویا ناب دانه
فول فت کرمانشاه 23 مهر 13961,760 توماننمودار فول فت کرمانشاه

آخرین خبرها

tools