نمودار

جدول قیمت سویا برزیل

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا برزیل 7 اردیبهشت 13961,470 توماننمودار سویا برزیل

جدول قیمت سویا

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا اتکا30 فروردین 13961,410 توماننمودار سویا اتکا
سویا پلت آرژانتین7 اردیبهشت 13961,490 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا طلای سفید7 اردیبهشت 13961,500 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه7 اردیبهشت 13961,400 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام7 اردیبهشت 13961,360 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه7 اردیبهشت 13961,450 توماننمودار سویا ناب دانه

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 7 اردیبهشت 1396820 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو بندر امام زودبارشو 4 اردیبهشت 1396790 توماننمودار جو بندر امام زودبارشو
جو نوشهر 3 اردیبهشت 1396820 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین دیربارشو 7 اردیبهشت 1396635 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد 7 اردیبهشت 1396760 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 7 اردیبهشت 1396770 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 31 فروردین 1396770 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 7 اردیبهشت 1396750 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 30 فروردین 13961,410 توماننمودار سویا اتکا
سویا برزیل 7 اردیبهشت 13961,470 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین 7 اردیبهشت 13961,490 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا طلای سفید 7 اردیبهشت 13961,500 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 7 اردیبهشت 13961,400 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 7 اردیبهشت 13961,360 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 7 اردیبهشت 13961,450 توماننمودار سویا ناب دانه

آخرین خبرها

آنفلوانزای پرندگان در گلستان مشاهده نشده است
آخرین قیمت تخم مرغ در میادین میوه و تره بار
تخم‌مرغ کیلویی ۲۰۰۰ تومان ارزان شد
فعالیت بیش از۱۸هزار واحدمرغ گوشتی
گیلان بر سکوی سوم تولید مرغ کشور
قیمت مرغ بازهم پر کشید
tools