جدول قیمت سویا پلت آرژانتین

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده قیمت (تومان) بروزرسانی وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره

آیا شما هم این محصول را میفروشید؟

راهنمای وارد کردن قیمت محصولات شما

جدول قیمت سویا

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا طلای سفید 2,590 تومان
سویا کلهر کرمانشاه 18 آذر 13972,440 تومان
سویا کلهرامام 18 آذر 13972,335 تومان
سویا گنبد 18 آذر 13972,445 تومان
سویا ناب دانه 18 آذر 13972,475 تومان
سویا یگانه خزر 18 آذر 13972,480 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
ذرت برزیل دیربارشو 18 آذر 13971,210 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 1,260 0 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
سویا طلای سفید 2,590 0 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 18 آذر 13972,440 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 18 آذر 13972,335 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا گنبد 18 آذر 13972,445 توماننمودار سویا گنبد
سویا ناب دانه 18 آذر 13972,475 توماننمودار سویا ناب دانه
سویا یگانه خزر 18 آذر 13972,480 توماننمودار سویا یگانه خزر
فول فت کرمانشاه 18 آذر 13972,700 توماننمودار فول فت کرمانشاه
کلزا کرمانشاه 18 آذر 13971,660 توماننمودار کلزا کرمانشاه
کلزا یگانه خزر 18 آذر 13971,670 توماننمودار کلزا یگانه خزر

آخرین خبرها

tools