جدول قیمت سویا پلت آرژانتین

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا پلت آرژانتین 30 خرداد 13972,620 تومان

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده قیمت (تومان) بروزرسانی وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره

آیا شما هم این محصول را میفروشید؟

راهنمای وارد کردن قیمت محصولات شما

جدول قیمت سویا

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا اتکا 28 خرداد 13972,460 تومان
سویا طلای سفید 30 خرداد 13972,510 تومان
سویا کلهر کرمانشاه 30 خرداد 13972,315 تومان
سویا کلهرامام 30 خرداد 13972,315 تومان
سویا ناب دانه 30 خرداد 13972,315 تومان
سویا یگانه خزر 30 خرداد 13972,465 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 27 خرداد 13971,075 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 30 خرداد 13971,065 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین 30 خرداد 13971,010 توماننمودار ذرت اکراین
ذرت امیر آباد 22 خرداد 13971,200 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 30 خرداد 13971,170 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 30 خرداد 13971,180 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 30 خرداد 13971,195 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 28 خرداد 13972,460 توماننمودار سویا اتکا
سویا پلت آرژانتین 30 خرداد 13972,620 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا طلای سفید 30 خرداد 13972,510 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 30 خرداد 13972,315 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 30 خرداد 13972,315 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 30 خرداد 13972,315 توماننمودار سویا ناب دانه
سویا یگانه خزر 30 خرداد 13972,465 توماننمودار سویا یگانه خزر
فول فت کرمانشاه 30 خرداد 13972,670 توماننمودار فول فت کرمانشاه

آخرین خبرها

tools