جدول قیمت سویا پلت آرژانتین


Notice: Undefined offset: 0 in /home/sainamar/domains/sainamarket.com/public_html/class/class.product.php on line 857

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده قیمت (تومان) بروزرسانی وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره

آیا شما هم این محصول را میفروشید؟

راهنمای وارد کردن قیمت محصولات شما

جدول قیمت سویا

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا اتکا 24 شهریور 13972,320 تومان
سویا طلای سفید 2 مهر 13972,435 تومان
سویا کلهر کرمانشاه 2,315 2 مهر 13972,315 تومان
سویا کلهرامام 2,315 2 مهر 13972,315 تومان
سویا گنبد 2,315 2 مهر 13972,315 تومان
سویا ناب دانه 2,315 2 مهر 13972,315 تومان
سویا یگانه خزر 2,315 2 مهر 13972,315 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
ذرت اکراین 20 شهریور 13971,115 توماننمودار ذرت اکراین
ذرت برزیل دیربارشو 1,180 2 مهر 13971,180 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 2 مهر 13971,200 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 2 مهر 13971,200 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 24 شهریور 13972,320 توماننمودار سویا اتکا
سویا طلای سفید 2 مهر 13972,435 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 2,315 2 مهر 13972,315 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 2,315 2 مهر 13972,315 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا گنبد 2,315 2 مهر 13972,315 توماننمودار سویا گنبد
سویا ناب دانه 2,315 2 مهر 13972,315 توماننمودار سویا ناب دانه
سویا یگانه خزر 2,315 2 مهر 13972,315 توماننمودار سویا یگانه خزر
فول فت کرمانشاه 1 مهر 13972,570 توماننمودار فول فت کرمانشاه
کلزا کرمانشاه 2 مهر 13971,660 توماننمودار کلزا کرمانشاه

آخرین خبرها

tools