جدول قیمت سویا هندی

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا هندی 28 بهمن 13961,770 تومان

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده قیمت (تومان) بروزرسانی وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره

آیا شما هم این محصول را میفروشید؟

راهنمای وارد کردن قیمت محصولات شما

جدول قیمت سویا

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا پلت آرژانتین 28 بهمن 13961,870 تومان
سویا خاوردشت 16 بهمن 13961,830 تومان
سویا طلای سفید 28 بهمن 13961,855 تومان
سویا کلهر کرمانشاه 28 بهمن 13961,705 تومان
سویا کلهرامام 28 بهمن 13961,705 تومان
سویا ناب دانه 28 بهمن 13961,785 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 28 بهمن 13961,045 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 16 بهمن 13961,045 توماننمودار جو نوشهر
ذرت امیر آباد 28 بهمن 1396940 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 28 بهمن 1396880 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 28 بهمن 1396905 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 28 بهمن 1396925 توماننمودار ذرت روس
سویا پلت آرژانتین 28 بهمن 13961,870 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا خاوردشت 16 بهمن 13961,830 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 28 بهمن 13961,855 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 28 بهمن 13961,705 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 28 بهمن 13961,705 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 28 بهمن 13961,785 توماننمودار سویا ناب دانه
سویا هندی 28 بهمن 13961,770 توماننمودار سویا هندی
فول فت کرمانشاه 28 بهمن 13962,000 توماننمودار فول فت کرمانشاه

آخرین خبرها

tools