جدول قیمت جو نوشهر

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
جو نوشهر 1,055 30 فروردین 13971,060 تومان

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده قیمت (تومان) بروزرسانی وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره

آیا شما هم این محصول را میفروشید؟

راهنمای وارد کردن قیمت محصولات شما

جدول قیمت جو

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
جو امیرآباد زودبارشو 1,055 27 فروردین 13971,070 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 1,055 27 فروردین 13971,070 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 1,055 30 فروردین 13971,060 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین 1,095 30 فروردین 13971,115 توماننمودار ذرت اکراین
ذرت امیر آباد 1,155 30 فروردین 13971,190 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 1,110 30 فروردین 13971,150 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 1,135 30 فروردین 13971,160 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 1,155 30 فروردین 13971,190 توماننمودار ذرت روس
سویا پلت برزیل 18 فروردین 13972,180 توماننمودار سویا پلت برزیل
سویا طلای سفید 23 فروردین 13972,375 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 2,265 30 فروردین 13972,265 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 23 فروردین 13972,215 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 2,315 30 فروردین 13972,315 توماننمودار سویا ناب دانه
سویا هندی 19 فروردین 13972,150 توماننمودار سویا هندی
فول فت کرمانشاه 2,470 30 فروردین 13972,470 توماننمودار فول فت کرمانشاه

آخرین خبرها

tools