نمودار

جدول قیمت ذرت برزیل دیربارشو

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
ذرت برزیل دیربارشو 28 دی 1396840 تومان

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده قیمت (تومان) بروزرسانی وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره

آیا شما هم این محصول را میفروشید؟

راهنمای وارد کردن قیمت محصولات شما

جدول قیمت ذرت

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
ذرت امیر آباد 27 دی 1396905 تومان
ذرت برزیل زودبارشو 28 دی 1396885 تومان
ذرت روس 28 دی 1396890 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 28 دی 1396980 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 28 دی 1396980 توماننمودار جو نوشهر
ذرت امیر آباد 27 دی 1396905 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 28 دی 1396840 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 28 دی 1396885 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 28 دی 1396890 توماننمودار ذرت روس
سویا پلت آرژانتین 28 دی 13961,795 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا طلای سفید 28 دی 13961,855 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 28 دی 13961,655 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 28 دی 13961,655 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 28 دی 13961,775 توماننمودار سویا ناب دانه
سویا هندی 26 دی 13961,700 توماننمودار سویا هندی
فول فت کرمانشاه 28 دی 13961,900 توماننمودار فول فت کرمانشاه

آخرین خبرها

tools