جدول قیمت ذرت برزیل دیربارشو

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
ذرت برزیل دیربارشو 25 تیر 13971,170 تومان

فروشندگان محصولات خوراک دام و طیور

فروشنده قیمت (تومان) بروزرسانی وب سایت توضیحات تلفن
ساینا آفره

آیا شما هم این محصول را میفروشید؟

راهنمای وارد کردن قیمت محصولات شما

جدول قیمت ذرت

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
ذرت اکراین 25 تیر 1397980 تومان
ذرت امیر آباد 25 تیر 13971,100 تومان
ذرت برزیل زودبارشو 25 تیر 13971,190 تومان
ذرت روس 25 تیر 13971,150 تومان

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

خوراک دام و طیور

نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 25 تیر 13971,165 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 25 تیر 13971,155 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین 25 تیر 1397980 توماننمودار ذرت اکراین
ذرت امیر آباد 25 تیر 13971,100 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 25 تیر 13971,170 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 25 تیر 13971,190 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 25 تیر 13971,150 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 21 تیر 13972,215 توماننمودار سویا اتکا
سویا پلت آرژانتین 25 تیر 13972,520 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا طلای سفید 25 تیر 13972,360 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 25 تیر 13972,135 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 25 تیر 13972,135 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 25 تیر 13972,135 توماننمودار سویا ناب دانه
سویا یگانه خزر 25 تیر 13972,135 توماننمودار سویا یگانه خزر
فول فت کرمانشاه 23 تیر 13972,670 توماننمودار فول فت کرمانشاه

آخرین خبرها

tools