ایران در ردیف کشورهای منطقه در صادرات مرغ و تخم مرغ قرار گرفت

ایران در ردیف کشورهای منطقه در صادرات مرغ و تخم مرغ قرار گرفت
دزفول - ایرنا - معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی گفت: پارسال 80 هزار تن مرغ از ایران به دیگر کشورها صادر شد و ایران در ردیف یکی از کشورهای بزرگ منطقه در ردیف صادرات مرغ و تخم مرغ قرار گرفته است.

به گزارش ایرنا حسن رکنی چهارشنبه در آئین بهره برداری از نخستین کارخانه تولید خوراک دام از نیشکر کشور در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول افزود: در حال حاضر حتی یک کیلوگرم گوشت مرغ از دیگر کشورها وارد نمی شود و پارسال 80 هزار تن گوشت مرغ و طی دو سال گذشته 300 هزار تن مرغ و تخممرغ به دیگر کشورها صادر شده و کشورمان به یکی از بزرگترین تولید کنندگان مرغ منطقه تبدیل شده است.
وی افزود: از 930 هزار تن تولید داخلی حدود 90 هزار تن از صادرات کشور به تخم مرغ اختصاص دارد و در حالی که سرانه متوسط جهانی مصرف مرغ 9.5 کیلوگرم است، این میزان در ایران 11 کیلوگرم است، در واقع مصرف سرانه مرغ در ایران دو کیلوگرم بالاتر از متوسط جهانی است.
رکنی اظهار کرد: با این وجود در تولید گوشت قرمز در کشور از نظر جهانی عقب هستیم به گونه ای که 10 درصد از نیاز کشور به گوشت قرمز وارد می شود و باید تلاش کنیم این میزان واردات نیز در کشور تولید شود، ضمن اینکه متوسط سرانه مصرف گوشت قرمز در کشورمان با متوسط سرانه مصرف در دنیا برابری می کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی به واردات حدود 80 هزار تن گوشت قرمز به کشور نیز اشاره کرد و گفت: در زمینه شیر نیز سالانه 9 میلیون و 600 هزار تن شیر در کشور تولید می شود که سال گذشته حدود 600 هزار تن از شیر تولیدی صادر شد.
وی گفت: برای جبران نیاز گوشت قرمز، از دو سال گذشته برنامه های کارشناسی در کشور اجرا شد که اصلاح نژاد دام و کیفیت دام از این برنامه هاست .
رکنی افزود: در حال حاضر 100 میلیون واحد دام سبک و سنگین در کشور فعال است که برای تامین بخشی از خوراک آنها از مراتع استفاده می شود ولی شرایط مراتع به گونه ای است که توازنی بین دام علوفه ای و مرتع برقرار نیست و مجبور هستیم برای برقراری این توازن سالانه حدود سه میلیون راس دام سبک را کاهش دهیم .
وی استفاده از سرشاخه های نیشکر برای تهیه خوراک دام را از اقدامات ارزشمند برای تامین خوراک دام عنوان کرد و گفت:با بهره برداری از واحد خوراک دام از سرشاخه های نیشکر می توان نیاز حدود 2 میلیون واحد دامی را پوشش داد .
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام بیان کرد: منابع زیادی در کشور وجود دارد که مغفول مانده است، برای مثال سالانه حدود 500 هزار تن پوست پسته در کشور تولید می شود که با تحقیقاتی که طی سال های اخیر انجام شده پارسال 5 هزار تن آن سیلو شد و مورد اقبال بخش خصوصی قرار گرفت.
وی اظهار کرد: پیوند واحد تحقیقات و اجرا قدم مثبتی در بی نیازی کشور و توسعه صادرات خواهد داشت که امیدواریم هرچه زودتر محقق شود.
به گزارش ایرنا کارخانه تولید خوراک دام از سرشاخه های نیشکر روز چهارشنبه در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول بهره برداری شد.
این کارخانه در فاز نخست 4 هزار تن و فاز دوم 100 هزار تن و در افق بلند مدت یک میلیون تن خوراک دام از نیشکر تولید می کند که از آلودگی های زیست محیطی که بر اثر آتش زدن کلش نیشکر ایجاد می شد جلوگیری می شود.

منبع : ایرنا

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 13کیلو اراک 7 اردیبهشت 13962,950 توماننمودار تخم مرغ  13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 7 اردیبهشت 13963,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 7 اردیبهشت 13963,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 7 اردیبهشت 13962,900 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 7 اردیبهشت 13962,900 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 7 اردیبهشت 13962,950 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 7 اردیبهشت 13962,800 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ کشتار اراک 7 اردیبهشت 13966,100 توماننمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 7 اردیبهشت 13966,140 توماننمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 7 اردیبهشت 13967,070 توماننمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 7 اردیبهشت 13966,300 توماننمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 7 اردیبهشت 13965,600 توماننمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 7 اردیبهشت 13966,100 توماننمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 7 اردیبهشت 13966,210 توماننمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قم 7 اردیبهشت 13966,550 توماننمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 7 اردیبهشت 13966,100 توماننمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار مازندران 7 اردیبهشت 13965,900 توماننمودار مرغ کشتار مازندران
مرغ کشتار مشهد 7 اردیبهشت 13966,200 توماننمودار مرغ کشتار مشهد
مرغ کشتار همدان 7 اردیبهشت 13966,000 توماننمودار مرغ کشتار همدان

اخبار مرتبط