جدول قیمت مرغ کشتار قم

نام محصول آخرین قیمت به روز رسانی قیمت تغییرات قیمت نمودار
مرغ کشتار قم 14,250 17 ساعت پیش 350

نمودار

مرغ كشتار

نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ کشتار اراک 17 ساعت پیش 13,600 تومان نمودار مرغ کشتار اراک
مرغ کشتار ارومیه 17 ساعت پیش 12,700 تومان نمودار مرغ کشتار ارومیه
مرغ کشتار اصفهان 17 ساعت پیش 13,755 تومان نمودار مرغ کشتار اصفهان
مرغ کشتار تبریز 17 ساعت پیش 14,000 تومان نمودار مرغ کشتار تبریز
مرغ کشتار تهران 17 ساعت پیش 13,200 تومان نمودار مرغ کشتار تهران
مرغ کشتار زنجان 17 ساعت پیش 13,300 تومان نمودار مرغ کشتار زنجان
مرغ کشتار سنندج 17 ساعت پیش 13,000 تومان نمودار مرغ کشتار سنندج
مرغ کشتار قزوین 17 ساعت پیش 13,200 تومان نمودار مرغ کشتار قزوین
مرغ کشتار قم 17 ساعت پیش 14,250 تومان نمودار مرغ کشتار قم
مرغ کشتار گیلان 17 ساعت پیش 13,000 تومان نمودار مرغ کشتار گیلان
مرغ کشتار همدان 17 ساعت پیش 13,500 تومان نمودار مرغ کشتار همدان
مرغ کشتار یزد 17 ساعت پیش 13,600 تومان نمودار مرغ کشتار یزد