قیمت های روزانه خوراک دام و طیور

نام محصول 22 دی 1395 گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 9 فروردین 1396810 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو بندر امام زودبارشو 3 اسفند 1395800 توماننمودار جو بندر امام زودبارشو
جو نوشهر 760 9 فروردین 1396805 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین دیربارشو 705 9 فروردین 1396685 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد 785 9 فروردین 1396765 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 795 9 فروردین 1396860 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 9 فروردین 1396860 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 770 8 فروردین 1396760 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 9 اسفند 13951,425 توماننمودار سویا اتکا
سویا اکسدانه 19 بهمن 13951,565 توماننمودار سویا اکسدانه
سویا برزیل 8 فروردین 13961,460 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین 1,590 9 فروردین 13961,515 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا خاوردشت 1,540 9 فروردین 13961,490 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 9 فروردین 13961,540 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 1,505 9 فروردین 13961,435 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 1,480 9 فروردین 13961,405 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 1,525 9 فروردین 13961,475 توماننمودار سویا ناب دانه
کلزا طلای سفید 15 اسفند 13951,520 توماننمودار کلزا طلای سفید
کلزا کرمانشاه 1,310 14 اسفند 13951,175 توماننمودار کلزا کرمانشاه
کنجاله آفتاب 17 اسفند 1395960 توماننمودار کنجاله آفتاب
کنجاله پنبه تخته 18 دی 13951,380 توماننمودار کنجاله پنبه تخته
گندم امیر آباد 14 بهمن 1395750 توماننمودار گندم امیر آباد
گندم بندر امام 21 اسفند 13951,075 توماننمودار گندم بندر امام
زیر گروه خوراک دام و طیور

مشتریان شرکت ساینا افره در این زیر گروه ضمن کسب اطلاع از شرایط قیمتهای کالا

در هر روز می توانند کالای مورد نظر خود را از همین شرکت خریداری نمایند

 

قیمتهای اعلامی  بر اساس پایه  واریز یا نقدی   (وزن پول) می باشد

نرخ یا فی نهایی کالا زمان سفارش مشخص می گردد

اعتبار قیمتها جهت خرید کالا  تا پایان ساعت کاری می باشد

امکان خرید اعتباری با ضمانت نامه بانکی  برای مشتریان امکان پذیر می باشد

جهت اطلاعات بیشتر و اگاهی از شرایط فروش به صورت تلفنی با شماره 66923939 هماهنگی لازم را عمل اورد