قیمت های روزانه خوراک دام و طیور

نام محصول 22 دی 1395 گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 5 بهمن 1395780 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 760 5 بهمن 1395780 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین دیربارشو 705 5 بهمن 1395670 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد 785 5 بهمن 1395760 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 795 3 بهمن 1395775 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 5 بهمن 1395830 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 770 5 بهمن 1395760 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 2 بهمن 13951,465 توماننمودار سویا اتکا
سویا اکسدانه 7 دی 13951,780 توماننمودار سویا اکسدانه
سویا برزیل 2 بهمن 13951,555 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین 1,590 5 بهمن 13951,610 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا خاوردشت 1,540 5 بهمن 13951,510 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 5 بهمن 13951,520 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 1,505 5 بهمن 13951,475 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 1,480 5 بهمن 13951,450 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 1,525 5 بهمن 13951,495 توماننمودار سویا ناب دانه
کلزا طلای سفید 5 بهمن 13951,130 توماننمودار کلزا طلای سفید
کلزا کرمانشاه 1,310 5 بهمن 13951,255 توماننمودار کلزا کرمانشاه
کنجاله پنبه تخته 18 دی 13951,380 توماننمودار کنجاله پنبه تخته
گندم بندر امام 20 دی 13951,110 توماننمودار گندم بندر امام
زیر گروه خوراک دام و طیور

مشتریان شرکت ساینا افره در این زیر گروه ضمن کسب اطلاع از شرایط قیمتهای کالا

در هر روز می توانند کالای مورد نظر خود را از همین شرکت خریداری نمایند

 

قیمتهای اعلامی  بر اساس پایه  واریز یا نقدی   (وزن پول) می باشد

نرخ یا فی نهایی کالا زمان سفارش مشخص می گردد

اعتبار قیمتها جهت خرید کالا  تا پایان ساعت کاری می باشد

امکان خرید اعتباری با ضمانت نامه بانکی  برای مشتریان امکان پذیر می باشد

جهت اطلاعات بیشتر و اگاهی از شرایط فروش به صورت تلفنی با شماره 66923939 هماهنگی لازم را عمل اورد