قیمت های روزانه خوراک دام و طیور

نام محصول 22 دی 1395 گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 5 اسفند 1395785 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو بندر امام زودبارشو 3 اسفند 1395800 توماننمودار جو بندر امام زودبارشو
جو نوشهر 760 3 اسفند 1395790 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین دیربارشو 705 5 اسفند 1395622 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد 785 3 اسفند 1395740 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 795 5 اسفند 1395815 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 5 اسفند 1395815 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 770 3 اسفند 1395735 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 27 بهمن 13951,440 توماننمودار سویا اتکا
سویا اکسدانه 19 بهمن 13951,565 توماننمودار سویا اکسدانه
سویا برزیل 5 اسفند 13951,480 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین 1,590 5 اسفند 13951,485 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا خاوردشت 1,540 5 اسفند 13951,490 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 4 اسفند 13951,520 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 1,505 5 اسفند 13951,455 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 1,480 5 اسفند 13951,425 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 1,525 5 اسفند 13951,475 توماننمودار سویا ناب دانه
کلزا طلای سفید 4 اسفند 13951,180 توماننمودار کلزا طلای سفید
کلزا کرمانشاه 1,310 5 اسفند 13951,155 توماننمودار کلزا کرمانشاه
کنجاله پنبه تخته 18 دی 13951,380 توماننمودار کنجاله پنبه تخته
گندم امیر آباد 14 بهمن 1395750 توماننمودار گندم امیر آباد
گندم بندر امام 24 بهمن 13951,080 توماننمودار گندم بندر امام
زیر گروه خوراک دام و طیور

مشتریان شرکت ساینا افره در این زیر گروه ضمن کسب اطلاع از شرایط قیمتهای کالا

در هر روز می توانند کالای مورد نظر خود را از همین شرکت خریداری نمایند

 

قیمتهای اعلامی  بر اساس پایه  واریز یا نقدی   (وزن پول) می باشد

نرخ یا فی نهایی کالا زمان سفارش مشخص می گردد

اعتبار قیمتها جهت خرید کالا  تا پایان ساعت کاری می باشد

امکان خرید اعتباری با ضمانت نامه بانکی  برای مشتریان امکان پذیر می باشد

جهت اطلاعات بیشتر و اگاهی از شرایط فروش به صورت تلفنی با شماره 66923939 هماهنگی لازم را عمل اورد