قیمت های روزانه خوراک دام و طیور

نام محصول 4 بهمن 1395 گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 3 بهمن 1395785 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 3 بهمن 1395785 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین دیربارشو 3 بهمن 1395680 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد 2 بهمن 1395765 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 3 بهمن 1395775 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 2 بهمن 1395780 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 3 بهمن 1395760 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 2 بهمن 13951,465 توماننمودار سویا اتکا
سویا برزیل 2 بهمن 13951,555 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین 3 بهمن 13951,610 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا خاوردشت 3 بهمن 13951,510 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 3 بهمن 13951,520 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 3 بهمن 13951,475 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 3 بهمن 13951,450 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 3 بهمن 13951,495 توماننمودار سویا ناب دانه
کلزا طلای سفید 3 بهمن 13951,130 توماننمودار کلزا طلای سفید
کلزا کرمانشاه 3 بهمن 13951,255 توماننمودار کلزا کرمانشاه
گندم بندر امام 20 دی 13951,110 توماننمودار گندم بندر امام
زیر گروه خوراک دام و طیور

مشتریان شرکت ساینا افره در این زیر گروه ضمن کسب اطلاع از شرایط قیمتهای کالا

در هر روز می توانند کالای مورد نظر خود را از همین شرکت خریداری نمایند

 

قیمتهای اعلامی  بر اساس پایه  واریز یا نقدی   (وزن پول) می باشد

نرخ یا فی نهایی کالا زمان سفارش مشخص می گردد

اعتبار قیمتها جهت خرید کالا  تا پایان ساعت کاری می باشد

امکان خرید اعتباری با ضمانت نامه بانکی  برای مشتریان امکان پذیر می باشد

جهت اطلاعات بیشتر و اگاهی از شرایط فروش به صورت تلفنی با شماره 66923939 هماهنگی لازم را عمل اورد