قیمت های روزانه جوجه يكروزه

نام محصول 22 دی 1395 گذشته
جوجه پلاس 2,250 4 اسفند 13951,750 توماننمودار جوجه  پلاس
جوجه راس 2,400 4 اسفند 13951,850 توماننمودار جوجه راس
جوجه کاب 2,200 30 بهمن 13951,550 توماننمودار جوجه کاب
جوجه کاب سبزدشت 4 اسفند 13951,750 توماننمودار جوجه  کاب سبزدشت
زیر گروه جوجه يكروزه
قیمت های اعلام شده جوجه يكروزه با استعلام از شرکت های مرغ مادر و بر اساس میانگین فروش بازار و بصورت عرفی می باشد. کلیه کرایه ها از درب جوجه کشی تا مرغداری، طبق تعرفه باربری به عهده مرغدار می باشد