قیمت های روزانه جوجه يكروزه

نام محصول 22 دی 1395 گذشته
جوجه پلاس 2,250 29 دی 13952,250 توماننمودار جوجه  پلاس
جوجه راس 2,400 29 دی 13952,350 توماننمودار جوجه راس
جوجه کاب 2,200 29 دی 13952,150 توماننمودار جوجه کاب
جوجه کاب سبزدشت 29 دی 13952,250 توماننمودار جوجه  کاب سبزدشت
زیر گروه جوجه يكروزه
قیمت های اعلام شده جوجه يكروزه با استعلام از شرکت های مرغ مادر و بر اساس میانگین فروش بازار و بصورت عرفی می باشد. کلیه کرایه ها از درب جوجه کشی تا مرغداری، طبق تعرفه باربری به عهده مرغدار می باشد