قیمت های روزانه جوجه يكروزه

نام محصول 6 فروردین 1396 گذشته
جوجه پلاس 28 اسفند 13951,850 توماننمودار جوجه  پلاس
جوجه راس 28 اسفند 13951,950 توماننمودار جوجه راس
جوجه کاب 28 اسفند 13951,800 توماننمودار جوجه کاب
زیر گروه جوجه يكروزه
قیمت های اعلام شده جوجه يكروزه با استعلام از شرکت های مرغ مادر و بر اساس میانگین فروش بازار و بصورت عرفی می باشد. کلیه کرایه ها از درب جوجه کشی تا مرغداری، طبق تعرفه باربری به عهده مرغدار می باشد