قیمت های روزانه جوجه يكروزه

نام محصول 4 اسفند 1395 گذشته
جوجه پلاس 1,750 3 اسفند 13951,650 توماننمودار جوجه  پلاس
جوجه راس 1,850 3 اسفند 13951,750 توماننمودار جوجه راس
جوجه کاب 30 بهمن 13951,550 توماننمودار جوجه کاب
جوجه کاب سبزدشت 1,750 3 اسفند 13951,650 توماننمودار جوجه  کاب سبزدشت
زیر گروه جوجه يكروزه
قیمت های اعلام شده جوجه يكروزه با استعلام از شرکت های مرغ مادر و بر اساس میانگین فروش بازار و بصورت عرفی می باشد. کلیه کرایه ها از درب جوجه کشی تا مرغداری، طبق تعرفه باربری به عهده مرغدار می باشد