قیمت های روزانه خوراک دام و طیور

نام محصول 9 فروردین 1396 گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 8 فروردین 1396815 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 8 فروردین 1396805 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین دیربارشو 8 فروردین 1396680 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد 8 فروردین 1396760 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 8 فروردین 1396850 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 7 فروردین 1396845 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 8 فروردین 1396760 توماننمودار ذرت روس
سویا برزیل 8 فروردین 13961,460 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین 8 فروردین 13961,510 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا خاوردشت 8 فروردین 13961,490 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 8 فروردین 13961,540 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 8 فروردین 13961,435 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 8 فروردین 13961,405 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 8 فروردین 13961,475 توماننمودار سویا ناب دانه
زیر گروه خوراک دام و طیور

مشتریان شرکت ساینا افره در این زیر گروه ضمن کسب اطلاع از شرایط قیمتهای کالا

در هر روز می توانند کالای مورد نظر خود را از همین شرکت خریداری نمایند

 

قیمتهای اعلامی  بر اساس پایه  واریز یا نقدی   (وزن پول) می باشد

نرخ یا فی نهایی کالا زمان سفارش مشخص می گردد

اعتبار قیمتها جهت خرید کالا  تا پایان ساعت کاری می باشد

امکان خرید اعتباری با ضمانت نامه بانکی  برای مشتریان امکان پذیر می باشد

جهت اطلاعات بیشتر و اگاهی از شرایط فروش به صورت تلفنی با شماره 66923939 هماهنگی لازم را عمل اورد