قیمت های روزانه جوجه يكروزه

نام محصول 4 بهمن 1395 گذشته
جوجه پلاس 3 بهمن 13952,300 توماننمودار جوجه  پلاس
جوجه راس 3 بهمن 13952,400 توماننمودار جوجه راس
جوجه کاب 3 بهمن 13952,200 توماننمودار جوجه کاب
جوجه کاب سبزدشت 3 بهمن 13952,300 توماننمودار جوجه  کاب سبزدشت
زیر گروه جوجه يكروزه
قیمت های اعلام شده جوجه يكروزه با استعلام از شرکت های مرغ مادر و بر اساس میانگین فروش بازار و بصورت عرفی می باشد. کلیه کرایه ها از درب جوجه کشی تا مرغداری، طبق تعرفه باربری به عهده مرغدار می باشد