جدول قیمت جوجه کاب سبزدشت

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
جوجه کاب سبزدشت 3 بهمن 13952,300 توماننمودار جوجه  کاب سبزدشت

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
جوجه پلاس 3 بهمن 13952,300 توماننمودار جوجه  پلاس
جوجه راس 3 بهمن 13952,400 توماننمودار جوجه راس
جوجه کاب 3 بهمن 13952,200 توماننمودار جوجه کاب
جوجه کاب سبزدشت 3 بهمن 13952,300 توماننمودار جوجه  کاب سبزدشت

آخرین خبرها

tools