نمودار

جدول قیمت آغازین بندرامام

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
آغازین بندرامام 8 فروردین 13961,392 توماننمودار آغازین بندرامام

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
آغازین بندرامام 8 فروردین 13961,392 توماننمودار آغازین بندرامام
پایانی 1 بندرامام 8 فروردین 13961,242 توماننمودار پایانی 1 بندرامام
پایانی 2 بندرامام 8 فروردین 13961,232 توماننمودار پایانی 2 بندرامام
پیش آغازین بندرامام 8 فروردین 13961,482 توماننمودار پیش آغازین بندرامام
رشد بندرامام 8 فروردین 13961,312 توماننمودار رشد بندرامام

آخرین خبرها

tools