نمودار

جدول قیمت کلزا کرمانشاه

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
کلزا کرمانشاه 3 بهمن 13951,255 توماننمودار کلزا کرمانشاه

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 3 بهمن 1395785 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 3 بهمن 1395785 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین دیربارشو 3 بهمن 1395680 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد 2 بهمن 1395765 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 3 بهمن 1395775 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 2 بهمن 1395780 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 3 بهمن 1395760 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 2 بهمن 13951,465 توماننمودار سویا اتکا
سویا برزیل 2 بهمن 13951,555 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین 3 بهمن 13951,610 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا خاوردشت 3 بهمن 13951,510 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 3 بهمن 13951,520 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 3 بهمن 13951,475 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 3 بهمن 13951,450 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 3 بهمن 13951,495 توماننمودار سویا ناب دانه
کلزا طلای سفید 3 بهمن 13951,130 توماننمودار کلزا طلای سفید
کلزا کرمانشاه 3 بهمن 13951,255 توماننمودار کلزا کرمانشاه
گندم بندر امام 20 دی 13951,110 توماننمودار گندم بندر امام

آخرین خبرها

tools