جدول قیمت جوجه پلاس

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
جوجه پلاس 29 دی 13952,250 توماننمودار جوجه  پلاس

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
جوجه پلاس 29 دی 13952,250 توماننمودار جوجه  پلاس
جوجه راس 29 دی 13952,350 توماننمودار جوجه راس
جوجه کاب 29 دی 13952,150 توماننمودار جوجه کاب
جوجه کاب سبزدشت 29 دی 13952,250 توماننمودار جوجه  کاب سبزدشت

آخرین خبرها

tools