جدول قیمت تخم مرغ 13کیلو قزوین

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
تخم مرغ 13کیلو قزوین 28 اسفند 13955,200 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 13کیلو اراک 4,650 8 فروردین 13964,700 توماننمودار تخم مرغ  13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 4,700 8 فروردین 13964,700 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 4,650 8 فروردین 13964,750 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 28 اسفند 13955,200 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 28 اسفند 13955,200 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 4,700 8 فروردین 13964,750 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 4,700 8 فروردین 13964,800 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

آخرین خبرها

tools