جدول قیمت تخم مرغ 13کیلو تهران

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
تخم مرغ 13کیلو تهران 3 بهمن 13953,700 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی