واحدهای غیر مجاز خوراک دام آفت به جان تولیدکنندگان انداخت

واحدهای غیر مجاز خوراک دام آفت به جان تولیدکنندگان انداخت
رئیس انجمن خوراک دام و طیور گفت: تا به امروز تولید خوراک دام در واحد های غیر مجاز هزار و 800 میلیارد تومان خسارت به صنعت دامپروری کشور وارد می کند .
 
 
 
 
 
 

 

<div style="\\&quot;text-align:" justify;\\"="">وی تصریح کرد: در راستای اجرای  سیاست اقتصاد مقاومتی لازم است که دولت و وزارت جهاد کشاورزی ممانعت از تولید واحدهای غیر مجاز به عمل آورند چرا که این امر علاوه بر افزایش بهره‌وری، کاهش محصولات پروتئینی، قدرت رقابت پذیری صادرکنندگان در بازارهای بین اللملی و افزایش صادرات انواع خوراک دام و طیور را به همراه دارد.

 

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 810 8 فروردین 1396815 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 805 8 فروردین 1396805 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین دیربارشو 685 8 فروردین 1396680 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد 765 8 فروردین 1396760 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 860 8 فروردین 1396850 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 860 7 فروردین 1396845 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 8 فروردین 1396760 توماننمودار ذرت روس
سویا برزیل 8 فروردین 13961,460 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین 1,515 8 فروردین 13961,510 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا خاوردشت 1,490 8 فروردین 13961,490 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 1,540 8 فروردین 13961,540 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 1,435 8 فروردین 13961,435 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 1,405 8 فروردین 13961,405 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 1,475 8 فروردین 13961,475 توماننمودار سویا ناب دانه
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
آغازین بندرامام 1,392 8 فروردین 13961,392 توماننمودار آغازین بندرامام
پایانی 1 بندرامام 1,242 8 فروردین 13961,242 توماننمودار پایانی 1 بندرامام
پایانی 2 بندرامام 1,232 8 فروردین 13961,232 توماننمودار پایانی 2 بندرامام
پیش آغازین بندرامام 1,482 8 فروردین 13961,482 توماننمودار پیش آغازین بندرامام
رشد بندرامام 1,312 8 فروردین 13961,312 توماننمودار رشد بندرامام

اخبار مرتبط