آذربایجان علاقه مند به انتقال فناوری های دامی از ایران است

آذربایجان علاقه مند به انتقال فناوری های دامی از ایران است
ارومیه- ایرنا- معاون امور دام وزارت کشاورزی جمهوری آذربایجان گفت: آذربایجان علاقه مند به انتقال فناوری های دامی از ایران در راستای بهبود کیفیت ژنتیکی دامهای مولد است.

قالب عبدالعلی اف روز جمعه در دیدار با رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی افزود: آذربایجان غربی در تولید گاومیش و فناوری های برتر و جدید علمی در این زمینه دارای توانمندی های خاصی است و توسعه همکاری در این زمینه می تواند برای بخش دام آذربایجان مفید باشد.
اسمعیل کریم زاده رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز در این دیدار گفت: این استان آماده سرمایه گذاری و گسترش همکاری ها در بخش کشاورزی با جمهوری آذربایجان است و ظرفیت های زیادی برای گسترش همکاری دو کشور در بخش کشاورزی و دامپروری وجود دارد.
وی اظهار کرد: آذربایجان غربی یکی از قطب های تولید محصولات کشاورزی به شمار می رود و این استان علاوه بر ظرفیتهای بالقوه موجود در بخش دام، در تولید سیب و انگور و اکثر محصولات کشاورزی دارای رتبه های برتر کشوری است.
کریم زاده با اشاره به وجود 9 میلیون واحد دامی در آذربایجان غربی گفت: نزدیک به 600 هزار راس دام سنگین در استان وجود دارد که این منطقه با دارا بودن حدود 82 هزار راس گاو میش رتبه نخست کشوری را به لحاظ جمعیت این گونه دامی به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی قطب مهم کشور در زمینه پرورش گاومیش به شمار می رود، افزود: این استان برای هر گونه همکاری و توسعه روابط مشترک در تمامی زیر بخش های کشاورزی و صادرات با جمهوری آذربایجان آمادگی دارد.
بازدید از مرکز اصلاح نژاد گاومیش شمال و شمالغرب کشور واقع در ایستگاه جبل از دیگر برنامه های سفر معاون امور دام وزارت کشاورزی جمهوری آذربایجان به شهرستان ارومیه بود.
کریم زاده در بازدید معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی جمهوری آذربایجان از مرکز اصلاح نژاد گاو میش شمال و شمالغرب کشور در ارومیه نیز گفت: انتخاب کلچه های ممتاز براساس برنامه P.T - performance test تولید و توزیع اسپرم منجمد گاومیش، توسعه شبکه تلقیح مصنوعی از جمله اهم فعالیتهای مرکز اصلاح نژاد گاومیش شمال و شمالغرب کشور در ایستگاه جبل به شمار می رود.
وی بیان کرد: توسعه آموزش و ترویج و افزایش سطح مهارتهای علمی و عملی پرورش دهندگان، حفظ و حراست ژنتیکی از اکوتیپ های برتر گاومیش کشور، شناسایی پتانسیلهای ژنتیکی گاومیش اصلاح نژاد، بهبود و افزایش تولید با استفاده از تکنیک های تلقیح مصنوعی، بهبود روشهای پرورشی و نظام بهره برداری در جهت تولید دام اقتصادی و مقرون به صرفه از اهداف فعالیت این مرکز است.
به گزارش ایرنا، دیدار قالب عبدالعلی اف از مراکز امور دام آذربایجان غربی با هدف توسعه همکاری های مشترک بین دو کشور در زمینه صادرات دام زنده گاومیش و انتقال تکنولوژی های فنی و مهندسی جدید تحقیقاتی در زمینه تولید اسپرم و اصلاح نژاد گاو میش انجام شد.
آذربایجان غربی با 9 میلیون واحد دامی سبک و سنگین و 800 هزار هکتار اراضی کشاورزی جزو استانهای مهم کشور در تولید مواد غذایی به شمار می رود.
محصولات تولیدی در این استان علاوه بر تامین نیاز مردم منطقه شمالغرب به سایر استانها و کشورها نیز صادر می شود.
سیب و انگور از مهمترین محصولات باغی و گندم و چغندر قند از مهمترین محصولات زراعی این استان است.
آذربایجان غربی دارای یکهزار کیلومتر مرز مشترک با کشورهای آذربایجان، عراق و ترکیه است.

منبع : ایرنا

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
A باسف 22 دی 1395198,000 توماننمودار A باسف
B1 ادیسه او 22 دی 1395260,000 توماننمودار B1 ادیسه او
B12 باسف 22 دی 1395150,000 توماننمودار B12 باسف
B2 باسف 22 دی 1395150,000 توماننمودار B2 باسف
B6 ادیسه او 22 دی 1395240,000 توماننمودار B6 ادیسه او
D3 باسف 22 دی 139589,000 توماننمودار D3 باسف
E باسف 22 دی 139537,000 توماننمودار E باسف
k3 لوهمن 22 دی 139575,000 توماننمودار k3 لوهمن
نیاسین ادیسه او 22 دی 139536,000 توماننمودار نیاسین ادیسه او
دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
پرمنگنات چین 29 دی 139514,700 توماننمودار پرمنگنات چین
ترئونین چین 29 دی 13957,200 توماننمودار ترئونین چین
جوش شیرین چینی 29 دی 13951,550 توماننمودار جوش شیرین چینی
کولین کلراید چینی 29 دی 13953,250 توماننمودار کولین کلراید چینی
لیزین اندونزی 29 دی 13957,700 توماننمودار لیزین اندونزی
متیونین دگوسا 29 دی 139513,500 توماننمودار متیونین دگوسا

اخبار مرتبط